Geachte toehoorders  en wijkbewoners ,

 

niet graag wil het stichtingsbestuur op deze manier van zich laten horen ,maar het kan niet anders.  Het volgende willen wij aan onze wijkbewoners laten weten .

De stichting Veurbrook is  aan deze bijeenkomst geen uitleg schuldig over  de subsidie’s die de  Stichting heeft ontvangen van de gemeente. Uitleg daarover wordt elk jaar gegeven aan de Gemeente  Almelo, want wie betaalt ,bepaalt. In samenspraak met het stichtingsbestuur zijn er afspraken gemaakt  over de regels en deze zijn tot tevredenheid van de Gemeente Almelo elk jaar tot en met augustus 2013 geaccordeerd. Er zijn hierover nooit negatieve opmerking gemaakt. Dus wij begrijpen de commotie van het wijkplatform niet.

Wellicht meent het wijkplatform dat zij alles in de wijk in de handen moet houden zoals de wijkkrant ,de wijksite, gebeuren in de wijk via het wijkplatform ,milieu en verkeerscommissie, en ook het wijkcentrum gebeuren. Wij  het stichtingsbestuur Veurbrook wensen u  daar bij  veel wijsheid. Wat het bestuur met de stichting Veurbrook gaat doen,  horen de wijkbewoners  zodra de plannen voldoende vorm en houvast hebben.

Wat wij deze vergadering niet willen onthouden is dat de laatste rechtszaak in beroep in Zwolle  geen doorgang heeft gevonden omdat de gemeente aan al onze eisen is tegemoet gekomen en de gemeente in geen geval nog deze rechtszaak wilde, gelet op het feit dat de gemeente deze zou gaan verliezen. De  gemeente heeft hiermee voor hen een lastige  klus geklaard  en tevens  de rechtmatigheid van de stichting  en al het goede hetgeen haar bestuurders hebben gedaan, erkend. 

In uw wijkkrant  heeft u het over ons wijkcentrum 't Veurbrook ,maar helaas het wijkcentrum is vanaf augustus  2013 geen wijkcentrum 't Veurbrook meer. Deze naam is verbonden  aan de stichting dus het wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat  heet al vanaf 1 augustus jl. dus gewoon wijkcentrum.  Dit geldt ook voor de wijkkrant.  Hier moet het logo van vervangen worden, want dit behoort aan de stichting 't Veurbrook. De naamsbescherming  betekent dat  niemand zonder toestemming van de stichting deze naam mag gebruiken op straffe van een geldboete.

Verder zal het bestuur via de pers haar verhaal vertellen aan de wijkbewoners.

 

Met vr gr  Namens de Stichting

 De woordvoerder  W Brouwers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
  Toespraak Wim Brouwers tijden de bijeenkomst van het wijkplatform

 

 

 

 

 

Home